หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนภักดีพรรณมีทั้งหมด 4 หลักสูตรด้วยกันToddler/Baby


เปิดรับสมัครเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 2 ขวบ


อ่านโปรแกรมพัฒนาอัจฉริยภาพ (พัฒนาศักยภาพ 4 ด้าน)


เปิดรับสมัครเด็กตั้งแต่ 2 - 6 ขวบ

อ่านโปรแกรม EEP (Extra English Program)

 เสริมภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติทุกวัน วันละ 30 นาที

เปิดรับสมัครเด็กตั้งแต่ 2 - 6 ขวบ

อ่านโปรแกรม ESL. (English as a Second Languaga) ,มีครูต่างชาติ 1 คน และ ครู

เปิดรับสมัครเด็กตั้งแต่ 2 - 6 ขวบ

อ่าน

การเขียน  Coding


Voice  (สอนร้องเพลง)


กิจกรรม Summer


สมัครเรียนหลักสูตรที่สนใจ.

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์

เวลาทำการ    07:30 – 17:00 น.   วันเสาร์   08:30 - 16:00 น.

โทร  038-381506   โทรสาร   038-383211

E-mail : pakdeepanchon@gmail.com

รับข้อมูลเพิ่มเติม โดยกรอกข้อมูลติดต่อกลับ เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, คำถามเพิ่มเติม ฯลฯ ที่แบบฟอร์มด้านล่าง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.