หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนภักดีพรรณมีทั้งหมด 4 หลักสูตรด้วยกันToddler/Baby


เปิดรับสมัครเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 2 ขวบ


อ่านโปรแกรมพัฒนาอัจฉริยภาพ (พัฒนาศักยภาพ 4 ด้าน)


เปิดรับสมัครเด็กตั้งแต่ 2 - 6 ขวบ

อ่านโปรแกรม EEP (Extra English Program)

 เสริมภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติทุกวัน วันละ 30 นาที

เปิดรับสมัครเด็กตั้งแต่ 2 - 6 ขวบ

อ่านโปรแกรม ESL. (English as a Second Languaga) ,มีครูต่างชาติ 1 คน และ ครู

เปิดรับสมัครเด็กตั้งแต่ 2 - 6 ขวบ

อ่าน

การเขียน  Coding


Voice  (สอนร้องเพลง)


กิจกรรม Summer


สมัครเรียนหลักสูตรที่สนใจ.

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์

เวลาทำการ    07:30 – 17:00 น.   วันเสาร์   08:30 - 16:00 น.

โทร  038-381506   โทรสาร   038-383211

E-mail : pakdeepanchon@gmail.com

รับข้อมูลเพิ่มเติม โดยกรอกข้อมูลติดต่อกลับ เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, คำถามเพิ่มเติม ฯลฯ ที่แบบฟอร์มด้านล่าง