ประวัติโรงเรียนภักดีพรรณ

        โรงเรียนเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2529 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ในเนื้อที่ 3 ไร่ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ภายใต้ธรรมชาติที่ร่มรื่น และพื้นที่การเรียนรู้ที่พรั่งพร้อม ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ของภาคตะวันออก และได้รับการประเมินจาก สมศ. ในระดับดีมากมาอย่างต่อเนื่อง

 

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์

เวลาทำการ 07:30 – 17:00 น. วันเสาร์ 8:30 - 16:00 น.

โทร  038-381506 โทรสาร  038-383211

E-mail:  pakdeepanchon@gmail.com

หรือรับข้อมูลเพิ่มเติม โดยกรอกข้อมูลติดต่อกลับ เช่น อีเมล,ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, คำถามเพิ่มเติม ฯลฯ

ที่แบบฟอร์มด้านล่าง