เรา  "ครู และ ผู้บริหาร " ตระหนักดีว่า  ลูก  คือ แก้วตา ดวงใจ  ของพ่อแม่ เป็นความหวังและความดีงามของสังคม  ที่โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ  เรามุ่งมั่นที่จะฝึกฝนเด็กด้วยการวางรากฐานชีวิต  ( Character ) สำหรับการก้าวต่อไปด้วยความภาคภูมิใจ ( Salf-Esteem ) เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากล ( International )

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์

เวลาทำการ  07:30 – 17:00 น. วันเสาร์  8:30 - 16:00 น. 

โทร  038-381506  โทรสาร  038-383211

 E-mailpakdeepanchon@gmail.com

หรือรับข้อมูลเพิ่มเติม โดยกรอกข้อมูลติดต่อกลับ เช่น อีเมล,ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, คำถามเพิ่มเติม ฯลฯ ที่แบบฟอร์มด้านล่าง