ผู้บริหารและทีมงาน

ผู้บริหารและทีมงาน (ครู บุคลากร) เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ มีทั้งวัยวุฒิ และคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะกับการดูแลเด็กเป็นอย่างยิ่ง


ผู้บริหาร

- ผู้บริหาร ดร.วัลยา ภูมิภักดีพรรณ ผู้รับใบอนุญาต

  • คุณณันฐภรณ์ ภูมิภักดีพรรณ ผู้จัดการ
  • คุณครูบุญเรือน อ่วมประเสริฐ ผู้อำนวยการ
  • คุณครูอนุกูล ณ เชียงใหม่ รองผู้อำนวยการ


ทีมงาน

คณะครูและบุคลากรที่ดูแลเด็กอีกจำนวนมากซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ด้านการอนุบาลเป็นอย่างดี

.

 
 
 

                ผู้บริหารและคุณครูรับรางวัลครูดีศรีแผ่นดิน

                                     ประจำปี 2558

ผู้บริหารและคุณครูรับรางวัล รวมพลังครูเอกชนเพื่อมวลชลแผ่นดินไทย    ประจำปี  2559

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 

เวลาทำการ  07:30 – 17:00 น. วันเสาร์  8:30 - 16:00 น. 

โทร  038-381506  โทรสาร  038-383211

 E-mail   pakdeepanchon.com

หรือรับข้อมูลเพิ่มเติม โดยกรอกข้อมูลติดต่อกลับ เช่น อีเมล,ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, คำถามเพิ่มเติม ฯลฯ ที่แบบฟอร์มด้านล่าง