กีฬาอนุบาล ณ ตึกคอมชลบุรี  ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันเปิดภาคเรียน 2560

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์  วันเด็กแห่งชาติ

ประเพณีลอยกระทง ปี 2559

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  วัดป่าเขาพุวนาราม วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมประกวดสวดมนต์ 2559

ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาตร์และดาราศาสตร์  เมืองใหม่

กิจกรรม Show off day  2559 

กิจกรรม  Summer  2558

ทัศนศึกษา 2558

งานภักดีพรรณหรรษา 2558

สมัครเรียน / ติดต่อเรา

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์

เวลาทำการ 07:30 – 17:00 น. วันเสาร์ 08:30 - 16:00 น.

โทร 038-381506 โทรสาร 038-383211

E-mail : pakdeepanchon@gmail.com