โรงเรียนภักดีพรรณ 72/2 หมู่ 4 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 

โทร:   0-3838-1506

            0-3838-1390

            0-3838-2333

โทรสาร: 0-3838-3211

www.pakdeepan.com

www.facebook.com/pakdeepanchon


ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม:

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์

เวลาทำการ 07:30 – 17:00 น. วันเสาร์ 8:30 - 16:00 น. 

โทรสาร 0-3838-1506, 0-3838-1390, 0-3838-2333

โทรสาร 038-383211 

E-mail: pakdeepanchon@gmail.com

หรือรับข้อมูลเพิ่มเติม โดยกรอกข้อมูลติดต่อกลับ เช่น อีเมล,ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, คำถามเพิ่มเติม ฯลฯ ที่แบบฟอร์มด้านล่าง